Maling og tapetsering

tapetsere
Vi påtar oss alle typer av innnvendig og utvendig malerarbeide:

  • Maling av vinduer.
  • Maling av dører.
  • Sparkling av alle typer underlag.
  • Tapetsering
  • Sandsparkling
  • Sprøytemaling

Male på puss
Med puss mener vi som regel et materiale som består av uorganisk bindemiddel (kalk, sement), fyllstoff (sand) og vann. Bruksområde og ønskede egenskaper avgjør sammensetningen.
 
Fasadepuss utføres vanligvis i flere etapper, eks. tynngrunning, grovpuss og til slutt slutpuss.
De vanligste underlag for puss er tegl, sementhullsten, lettbetong og betong.

malerMale på betong
Betong er en blanding av sement, vann og steinmateriale (fyllstoff) med en varierende kornstørrelse.
 
De gode tekniske egenskapene - høy fasthet, slitestyrke, brannfasthet og relativ god motstandskraft mot ytre angrep - gjør betongen til et av våre viktigste og mest brukte bygningsmaterialer.


Under noen betingelser kan utskillelse av salter fra betongen skje.
Saltene transporteres med fukten ut til betongoverflaten og kan etter maling gi hvite tegninger eller flekker. Som oftest kan misfarging av salt vaskes bort.
 
Saltet tyder på fuktvandring i underlaget og at utfellninger kommer tilbake om anledningen ikke forebygges. Vanskelige fuktskader medfører at malingen flasser.

Årsakene kan være mange og oppstå av ulike grunner. Derfor er det viktig med en inngående analyse av underlaget før arbeidet fortsetter.

Fuktinntrengning med påfølgende frostsprengninger og rustsprengning fra armeringsjern kan også forekomme. I begge tilfeller kan store bomskader oppstå, slik at skadene bør repareres av fagfolk.

Male på tegl
Enkelt sagt er tegl et produkt av brent leire - en like klassisk som tidløs vakker fasade.
Det har sin karakter og egenart i farge. Med andre ord, den som vil male på tegl bør tenke seg om både en og to ganger. Ikke bare av estetiske grunner, men maling av tegl er også et utfordrende område.