Informasjon

Kjell A. Olsen AS i Sandefjord

Bilde av Mester_merkeHvorfor bruke mester?
Det er forskjell på håndverkere. For å bli medlem i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) kreves det at man er godkjent som mester i maler- eller byggtapetserfaget, og at man er oppført i det offentlige mesterbrevs-registeret.


 De kvalifikasjonene som man idag må ha for å oppnå en slik status er svennebrev, mesterutdanning - om omfatter både merkantilt og yrkesteoretisk pensum - samt minst seks års praksis i faget.

Det er dette som er garantien for at du er sikret faglig, kvalifisert håndverk og seriøs behandling når du gir jobben til et av våre medlemmer.

Bad og våtrom
Vi har alle godkjenninger til og utøre totalrenovering av bad og våtrom.
Du som kunde får en og forholde deg til samt en fast pris på hele jobben.
Vi samarbeider med comfort Stokke Rør AS.
Søknader og meldinger til kommune blir ivaretatt av oss.

En ekstra sikkerhet
Medlemmer i MLF er dessuten underlagt en spesiell garantiordning. Garantien gjelder i alle de tilfellene hvor et medlem av MLF utfører oppdrag for en forbruker slik det er definert i Kjøpsloven.

Denne garantien er etablert for å fremme og sikre kvalitet. I tillegg kan vi med denne ordningen garantere våre kunder at berettigede klager blir tatt til følge. Du får derfor en ekstra sikkerhet for fagmessig ferdigstilt arbeid til avtalt pris.

Din sikreste garanti
Når du skal sette ut et maler- eller byggtapetserarbeid, kontakt et MLF-medlem. Og sørg for å inngå en korrekt, skriftlig avtale før oppdraget påbegynnes.

En slik avtale bør inneholde bestemmelser om hvilket arbeid som skal utføres, hva slags kvalitet arbeidet skal ha, spesifikasjon av de materialene som skal anvendes, tidsangivelser for påbegynnelse og avslutning av oppdraget, og hvilken oppgjørsform som skal gjelde - faktura eller a-konto.

Dette er din sikreste garanti for fagmessig utført arbeid og et resultat du vil være fornøyd med.

For mer informasjon, se www.mlf.no